وبلاگی برای دانشجویان عمران و معماری

انواع پله ی ساختمانی

 

مقدمه

کمتر کسی هست که با پله سر و کاری نداشته و یا از آن استفاده نکرده .

سوال اول: می توانید حساب کنید که تا کنون چند بار از پله بالا و ایین رفته اید؟

سوال دوم: آیا تا به حال به پله با دقت نگاه کرده اید؟ چند نوع پله دیده اید؟

آیا می توانید پله را تعریف کنید؟

به سوال اول اصلا پاسخ ندهید ، زیرا این سوال و جواب آن احیانا بی ارزش است. اما سوال دوم و سووم متفاوت است ، زیرا یک مهندس رشته ی عمران باید پله را بشناسد، تعریف کند، طراحی کند واجرا نماید و از این رو سوال دوم و سوم خیلی با ارزش است و یک مهندس عمران باید بتواند به این قبیل سوالات پاسخ دهد.

تعریف پله :

پلکان معمولی ترین راه ارتباطی ست که دوسطح با ترازهای ارتفاعی متفاوت را به هم مرتبط میسازد و انسان با انژی خود آن را طی میکند، در واقع پله تکیه گاهی است برای پای انسان است برای بالا رفتن.

طراحی معماری به پله نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد، پله کان وسیله ی مرقوب برای اتصال دو تراز به یکدیگر است، پلکان را باید طوری ساخت تا امکان دسترسی آسان و راحت و با ایمنی بالا را برای کاربر فراهم سازد.

 

تقسیم بندی پله

 

فرم پله

جنس پله

 

 

 انواع فرم پله :

 

پله های  مستقیم :

در این نوع پله ها تمام کف پل هها مستطیل شکلند

 

پله های مدور :

 نسبت به شکل ردیف پله ، تمام یا تعدادی از کف پله ها مستطیل شکل نیست ، یعنی در یک پله (تک پله ) دو کف با اندازه های مختلف وجود دارند که اصطلاحا به این نوع پله ها  " تغییر شکل یافته" و یا " باریک شونده"  نیز گویند .

 

پله ی مستقیم یک طرفه:

در صورتی که در سازه محدودیت فضایی وجود نداشته باشد میتوان پله را یکطرفه اجرا کرد. اگر ارتفاع طبقه از 75/2 متر بیشتر باشد باید یک پاگرد در وسط پله در نظر گرفته شود. که حداقل عرض پاگرد برابر عرض پله است.

 

 

 

 

پله های دوطرفه با دو بازو و پاگرد وسط :

در ساختمانهای معمولی ، متداولترین نوع اجرای این نوع پله ها طوری است که شخص با پیمودن یک ردیف پل هب هپاگرد میرسد و پس از گردش 180 درجه ای روی پاگرد با یک ردیف پله به طبقه ی بالا (پایین) میرسد.این نوع پله به دلیل دو طرفه بودن فضای زیادی را اشغال نمی کند و اگر عرض کافی باشد میتوان برای آن چشم پله نیز در نظر گرفت.

 

پله ی  دو طرفه با سه بازو و پاگرد وسط :

     کاربد این نوع پل هدر ساختمانهایی است که در آن ازدحام تردد وجود داشته باشد  ماندد مدارس .

 

 پله ی سه طرفه با سه بازو  و دو پاگرد :

هرگاه ارتفاع طبقه یا طول راهپله کم باشد بطوری که نتوان آن را در دو بازو اجرا کرد ، پله ی سه طرفه اجرا میشود، میتوان محل آن را در وسط سه ردیف پله در نظر گرفت ب هطوری که پله ها دور آسانسور بچرخد و بالا بروند.

 

 پله ی چهار طرفه :

 اگر برای ساختن پله  محدودیت طولی داشته باشد وامکان ساخت پله ی دوطرفه  وجود نداشته باشد میتوان پله را چهار طرفه اجرا کرد. در این صورت عرض زمین مورد نیاز بیشتر از عرض زمین پله ی دو طرفه خواهد بود.

 

 پله ی چهار طرفه ی بدون پاگرد :

یکی از انواع پله های مدور ، پله ی یک چهارم گردش ( 90 در جه ) بدو پاگرد است که سطح کمتری را نسبت به پل ههای پاگرد دار اشغال می کند . تعدادی از پل ها تغییر شکل یافته  و تعدادی صاف هستند. هرچه تعداد پله های تغییر شکل یافته بیشتر بیشتر باشد حرکت بر روی پله یکنواخت تر و ایمنی آن بیشتر است اندازه ی کف پله روی خط مسیر  ( وسط پله ) 27 – 30  سانتی متر است. د راین نوع پله ها نباید اندازه ی کف پل هی آن از 10 سانت کمتر باشد.

 

 پله ی بیضوی :  ساخت این نوع پله در ساختمانهای  معمولی متداول نیست و به ندرت ، در ساختمانهای بزرگ و مجلل ساخته میشود  که از زیبایی خاصی برخوردار است و حالت تزیینی دارد و، طراحی و ساخت این نوع پله  نیاز به تخصص بالایی دارد.

 

  پله ی پیچ : به علت اشغال سطح کم ، از این پل هبه فراوانی استفاده میشود . هیچکدام از کفهای پله ها مستطیل شکل نیست  و تماما تغییر یافته اند، کف پل هها تماما دور یک ستون ، که در مرکز پله ها قرار دارد، می پیچد و بالا میرود.

 

 

 

 

 

 

پله از نظر جنس:

 

پله های چوبی

پله های فلزی

پله های سنگی

پله های بتنی

پله های چوبی فلزی

 

 

پله از نظر کاربری :

 

در این بخش پله ها از نظر مکانی در موقعیتهها ی مختلف مورد برسی قرار میگیرد، این مبحث شامل دسته بندی هایی است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:

 

پله های آموزشی

پله های اداری

پله های اداری

پله های فرار

پله های مراکز تفریحی

پله های بیمارستانها

پل ههای هتلها

پله های شهری

پله های مسکونی

پله ی فرار

 

اجزاء  پله

 

کف پله:  به سطح فوقانی پله گفته میشود، یعنی محل قرار دادن پا برای بالا رفتن از پله.

ارتفاع پله:  فاصله ی عمودی بین کفهای دو پله متوالی را گویند، ارتفاع پله ها به مکان و نوع کاربری آن بستگی دارد.

پیشانی پله:  به قطعه ی عمودی که میان دو کف پله ی متوالی قرار گرفته میشود را گویند.

گونه ی پله :  سطح بغل پله را گویند.

عرض پله:  به فاصله ی بین گونه های پله گویند و به مکان و تعداد کاربران بستگی دارد.

لب پله:  پیش آمدگی کف پله از پیشانی را لب پله گویند، و جود آن باعث بزرگتر شدن کف پله و هم می توان آبچکان را در آن ایجاد کرد.

شیار پله :  در پله ها شیارهای در امتداد عرض پله ایجاد می کنند، این شیار از لغزندگی کف پله جلوگیری می کند.

ردیف یا خیز پله :   به مجموع پله ها متوالی  بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته میشود.

خط مسیر پله :  این خط  محل شروع و ختم پله را نشان میدهد. این خط در پلان در وسط عرض پله قرار دارد.

 حجم پله :   به ضخامت سقف یک ردیف پله گفته میشود.

 طول پله :  به طول افقی یک ردیف پله گفته میشود یعنی از لبه ی اولین پله تا انتهای 

 کف آخرین پله در یک شیب.                              

  پاگرد :   ایستگاه مابین پله ها که برای رفع خستگی ساخته میشود به نام پاگرد معروف است، که حداقل برابر عرض یک کف پله است.

 

 

نرده ی پله :  وسیله ای است برای جلوگیری از سقوط افراد از ارتفاع که در طرفین ردیف پله نصب میشود.

چشم پله :  به فاصله بین دو ردیف پله گفته میشود ( یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان)

 

 

پله های فلزی :

 

ساختار تشکیل دهنده ی آن متشکل از شمشیری که از پروفیلهای فولادی ساخته میشود است. این پله ها سبکتر از پله های دیگر هستند و تنظیم برای مقابه در برابر آتش سوزی از موارد مهم است.

 

 

پله های بتنی :

 

شکل معمول پله های بتنی به صورت 2/1 گردش میباشد، که ساختمان اصلی آن به صورت یک دال به ضخامت 10- 15 سانتی متر اجرا میشود.

 

 

پله های سنگی :

 

امروزه با توجه به کمبود و قیمت بالای و وزن بالای  سنگ طبیعی پله به صورت بتنی یا فلزی با نمای سنگی درست می کنند تا سطح ضد لغزشی را بوجود آورد.

 

 

پله های چوبی :

 

پله های چوبی عمر مفید کوتاهی دارند و در برابر آتش سوزی و حمله ی حشرات از مقاومت کمی برخوردار است اما با روشهای کامل سازی میتوان آنها را تا حدی مقاوم کرد رشته ی پلکان های چوبی در واقع پلکانهای سنتی خانه های دو یا چند طیقه ای هستند که در آنها مسئله ی مقاومت در برابر آتش سوزی  استفاده از پله های بتنی را ضروری نمی بیند.

 

 

 


. |